Chính trị

Bế mạc phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Duy Tuấn 09/01/2024 21:03

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả, chiều 9/1, UBTVQH đã bế mạc phiên họp thứ 29 với việc hoàn thành chương trình đề ra.

bemac.jpeg
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 29

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, hầu hết các nội dung liên quan đến chương trình của Kỳ họp bất thường lần thứ 5 đã được chuẩn bị cơ bản, đáp ứng yêu cầu để tiếp tục hoàn thiện và sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Theo đó, tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn;

Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Đây đều là những nội dung có trong dự kiến chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội.

bemac2.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV; xem xét việc giải thích quy định tại khoản 1, Điều 6, Luật Đầu tư công và nội dung khác theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm, riêng đối với dự án Luật Tổ chức tín dụng (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có thêm một buổi làm việc nữa để cho ý kiến về Dự án luật này để bảo đảm xem xét các nội dung một cách kỹ lưỡng.

Qua thảo luận, về cơ bản các cơ quan đã thống nhất về mặt cách thức tiếp cận những quan điểm, mục tiêu. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Chính phủ phối hợp chặt chẽ để có thể bảo đảm tiến độ trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội, sớm ban hành thông báo kết luận các nội dung của phiên họp để làm cơ sở cho các cơ quan tổ chức triển khai thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex