leftcenterrightdel
 Theo Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là hơn 707.044 tỉ đồng.

Cụ thể, căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là hơn 707.044 tỉ đồng.

Kế hoạch ngân sách trung ương chưa được Thủ tướng Chính phủ giao là 4.640,2 tỉ đồng (trong đó, 3.432 tỉ đồng của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; 1.208,2 tỉ đồng vốn chương trình mục tiêu quốc gia).

Về kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2023, các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 64.104 tỉ đồng.

Kế hoạch vốn các năm trước chuyển sang là 54.725,3 tỉ đồng, trong đó: ngân sách trung ương là 29.525 tỉ đồng, ngân sách địa phương là 25.200 tỉ đồng.

Như vậy, tổng kế hoạch giao năm 2023 bao gồm: Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng, kế hoạch các năm trước chuyển sang là hơn 825.873,3 tỉ đồng.

Về tình hình giải ngân kế hoạch vốn, Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/9/2023 là 367.611 tỉ đồng/tổng kế hoạch là 825.873 tỉ đồng, đạt 44,51% tổng kế hoạch.

Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/10/2023 là 430.662 tỉ đồng, đạt 52,15% tổng kế hoạch năm. Cụ thể, giải ngân kế hoạch các năm trước kéo dài sang năm 2023: Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/9/2023 là 21.913 tỉ đồng, đạt 40% kế hoạch; Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/10/2023 là 28.798,7 tỉ đồng, đạt 52,62% kế hoạch.

Về giải ngân vốn thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/9/2023 là 345.698 tỉ đồng, đạt 44,8% kế hoạch, đạt 48,89% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội là 56.902 tỉ đồng (đạt 46,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/10/2023 là 401.863,4 tỉ đồng, đạt trên 52% kế hoạch. Trong đó, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội là 72.478 tỉ đồng (đạt 58,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex