Chú thích ảnh
Công nhận hoạt động của 4 tổ chức kiểm định quốc tế tại Việt Nam. Ảnh tư liệu: Lê Vân/Báo Tin tức

Cụ thể, tại Quyết định số 138/QĐ-BGDĐT, Bộ công nhận hoạt động của tổ chức ACQUIN tại Việt Nam, có địa chỉ liên hệ tại Brandenburger Str. 2, 95448 Bayreuth, Germany; trang thông tin điện tử: Tổ chức ACQUIN được thực hiện các hoạt động đánh giá, công nhận theo quy trình và các tiêu chuẩn ghi trong hồ sơ đề nghị đối với các chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tại Quyết định số 104/QĐ-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận hoạt động của tổ chức International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education tại Việt Nam.

Tổ chức International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) có địa chỉ liên hệ: 15/19-25 Musk Avenue, Kelvin Grove, QLD 4059, Australia; trang thông tin điện tử:

THE-ICE được thực hiện các hoạt động đánh giá, công nhận theo quy trình và các tiêu chuẩn ghi trong hồ sơ đề nghị đối với các cơ sở giáo dục có chương trình đào tạo trình độ của giáo dục đại học có các nhóm ngành: Du lịch; Khách sạn, nhà hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tại Quyết định số 103/QĐ-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận hoạt động của tổ chức The Accreditation Council for Business Schools and Programs tại Việt Nam.

Tổ chức The Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) có địa chỉ liên hệ: 11520 West 119th Street, Overland Park, Kansas 66213- 2002, the United States; trang thông tin điện tử:

ACBSP được thực hiện các hoạt động đánh giá, công nhận theo quy trình và các tiêu chuẩn ghi trong hồ sơ đề nghị đối với các chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học thuộc các lĩnh vực đào tạo theo quy định của pháp luật Việt Nam: Khoa học xã hội và hành vi (nhóm ngành: Kinh tế học); Kinh doanh và quản lý; Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân (nhóm ngành: Du lịch; Khách sạn, nhà hàng).

Tại Quyết định số 102/QĐ-BGDĐT, Bộ công nhận hoạt động của tổ chức ABET tại Việt Nam.

Tổ chức ABET có địa chỉ liên hệ: 415 North Charles St, Baltimore, MD 21201, the United States; trang thông tin điện tử:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

leo

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

789win

12Bet

789win

789win