Cụ thể, 3 công trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh làm chủ đầu tư có tổng kinh phí 44,5 tỷ đồng. Trong số này, 2 dự án Di dân khẩn cấp khu vực sạt lở nguy hiểm xã Định An, huyện Trà Cú và Dự án di dân khẩn cấp sự cố sạt lở bờ biển khu vực Cồn Nhàn, ấp Đông Thành, ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải dự kiến cuối năm 2023 hoàn thành.

Riêng dự án Bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn, ấp Đông Thành và Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải đã hoàn thành đưa vào sử dụng, bước đầu chủ động ngăn triều cường, bảo vệ trên 300 ha đất sản xuất của 400 hộ dân trên địa bàn.

Hai công trình còn lại do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí 245 tỷ đồng, gồm: Dự án phòng chống xâm thực, xói lở bờ biển xã Hiệp Thành và Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải. Hai dự án này đang tiến hành lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến sẽ khởi công vào đầu năm 2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex