Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Kế hoạch này được chia thành 2 danh mục, gồm: Danh mục 8 dự án kêu gọi xã hội hóa, khuyến khích đầu tư giai đoạn 2023 – 2028 (quy mô từ 1.000 – 3.500 m3/ngày đêm và Danh mục các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung kêu gọi xã hội hóa quản lý, khai thác giai đoạn 2023 – 2028.

Tổng nhu cầu vốn và cơ cấu nguồn vốn dự kiến là 244,8 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách nhà nước dự kiến là 126,5 tỷ đồng (tương ứng 25,3 tỷ đồng/năm) để hỗ trợ xây dựng công trình, quản lý, khai thác công trình, bố trí từ ngân sách Tỉnh chi hàng năm cho ngành nông nghiệp và vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội. Nguồn vốn xã hội hoá dự kiến là 118,3 tỷ đồng/5 năm (tương ứng 23,66 tỷ đồng/năm).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex