Trường THPT Nguyễn Văn Thoại thông báo mời đấu giá thuê mặt bằng khai thác căn tin và phô tô, văn phòng phẩm giai đoạn 2023 – 2025 như sau:

Thời gian đăng ký và nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 20/12/2023. Sau thời gian trên nhà trường không nhận hồ sơ.

Thời gian tổ chức đấu giá: Đấu giá căn tin và phô tô, văn phòng phẩm lúc 14 giờ 00 ngày 22/12/2023.

Địa điểm đấu giá: Tại Thư viện – Trường THPT Nguyễn Văn Thoại.

Hồ sơ đấu giá:

– Đơn xin tham dự đấu giá (theo mẫu).

– Một bản cam kết thực hiện hợp đồng (viết tay).

– Lệ phí: Mỗi hồ sơ 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng).

Tiền đặt cọc đấu giá: Căn tin và phô tô, văn phòng phẩm là 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng). Nộp tiền đặt cọc đấu giá hạn chót 16 giờ 30 phút ngày 05/8/2023.

Giá khởi điểm: Đấu giá thuê căn tin và phô tô, văn phòng phẩm là 360.000.000 đồng (ba trăm sáu mươi triệu đồng)/02 năm.

Mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có đủ điều kiện và khả năng đấu giá, liên hệ Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (gặp cô Hồ Thị Yến Oanh – Văn thư. Số điện thoại: 0708.382.743) để mua và nộp hồ sơ.

Mọi chi tiết xem thông báo tại trang web Trường THPT Nguyễn Văn Thoại:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex