Một hoạt động trong Lễ Xé Pang Á của dân tộc Kháng Sơn La được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt này. Ảnh: Vy Liên
Một hoạt động trong Lễ Xé Pang Á của dân tộc Kháng Sơn La được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt này. Ảnh: Vy Liên

Cụ thể, Bộ VHTT&DL đã công nhận nghi lễ Xén Pang Á của dân tộc Kháng tại các huyện: Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu; Mo Mường của dân tộc Mường tại huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên, Phù Yên và Nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục của dân tộc Dao tiền tại huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Phù Yên là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Như vậy đến nay, toàn tỉnh Sơn La đã có 110 di sản văn hóa được phê duyệt và đưa vào danh mục, trong đó có 15 Di sản văn hóa phi vật thể được Bộ VHTT&DL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và một di sản được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là Nghệ thuật xòe Thái.

Cùng với đó, tỉnh Sơn La đang tích cực hoàn thiện hồ sơ để trình UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể “Mo Mường” là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo tồn khẩn cấp.

Ngành văn hóa Sơn La cũng đang lên các phương án để bảo tồn và phát huy giá trị các Di sản văn hóa phi vật thể mới được công nhận. Bên cạnh đó cũng sẽ tiếp tục phục dựng những nghi lễ, hoạt động giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc khác để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh Sơn La.

Biểu tượng tín ngưỡng trong di sản phi vật thể của đồng bào DTTS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex