• Trường đại học được thiết kế mẫu, in phôi văn bằng tốt nghiệp

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư 31 về Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS. Theo đó, từ năm học 2024-2025, sẽ có 2 lần xét tốt nghiệp THCS trong một năm. Theo đó, các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS sẽ tổ chức xét công nhận tốt nghiệp nhiều nhất hai lần.

Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ nhất được thực hiện ngay sau khi kết thúc năm học. Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ hai (nếu có) được thực hiện trước khai giảng năm học mới. Các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS tổ chức xét công nhận tốt nghiệp ít nhất 1 lần ngay sau khi kết thúc năm học.

Từ năm học 2024-2025, sẽ bỏ xếp loại trên bằng tốt nghiệp THCS -0
Từ năm học 2024-2025, cơ sở giáo dục sẽ được xét tốt nghiệp THCS 2 lần trong năm.

Theo Thông tư 31, học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS nếu đã hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS hoặc Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS, có đầy đủ hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp.

Quy trình xét tốt nghiệp THCS như sau: Trưởng Phòng GD&ĐT thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp của mỗi trường, gồm ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp 9, đại diện Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoặc Tổng phụ trách Đội. Thành viên của hội đồng có ít nhất 7 người, phải là số lẻ. Hội đồng sẽ kiểm tra hồ sơ học sinh, lập danh sách những em đủ điều kiện tốt nghiệp THCS và phê duyệt. Dựa vào danh sách này, Phòng ra quyết định công nhận tốt nghiệp THCS và cấp bằng cho học sinh.

Theo quy định hiện hành tại Quyết định 11, học sinh THCS mỗi năm xét công nhận tốt nghiệp một lần, ngay sau khi kết thúc năm học. Việc xét công nhận tốt nghiệp THCS theo Quyết định 11 vẫn áp dụng cho đến hết năm học 2023–2024. Quy định về 2 lần xét công nhận tốt nghiệp THCS trong một năm đối với học sinh học hết lớp 9 sẽ áp dụng trong năm học 2024- 2025.

  • Quy định mới về chuyển trường và tiếp nhận học sinh THCS và THPT Quy định mới về chuyển trường và tiếp nhận học sinh THCS và THPT
  • Nhiều thay đổi trong đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT Nhiều thay đổi trong đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex