(Xây dựng) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Công văn số 821/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư về việc tăng cường công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình.

Thanh Hóa: Tăng cường công tác quản lý an toàn trong xây dựng công trình
Thanh Hóa tăng cường công tác quản lý an toàn trong xây dựng công trình (ảnh minh hoạ).

Theo đó, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu Công văn số 182/BXD-GĐ ngày 11/01/2024 của Bộ Xây dựng về việc bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn.

Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc cấp và thực hiện giấy phép xây dựng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trật tự xây dựng và việc thực hiện các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong thi công xây dựng của các chủ công trình và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn. Cương quyết dừng thi công xây dựng nếu phát hiện tại công trường xây dựng có nguy cơ gây mất an toàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex