Chú thích ảnh
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tham dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương và một số cơ quan liên quan.

Góp phần tích cực phát triển kinh tế – xã hội

Trong 6 tháng cuối năm 2023, tình hình các hội quần chúng cơ bản ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố, phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các hội tích cực quán triệt, phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, triển khai Quy chế tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng; tạo tâm lý an tâm, phấn khởi cho cán bộ, hội viên, tạo khí thế mới cho công tác hội.

Cùng với đó là đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội; đẩy mạnh các hoạt động liên kết, hợp tác, tư vấn, hỗ trợ, cung ứng dịch vụ, tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án phát triển kinh tế – xã hội, các phong trào thi đua, cuộc vận động. Công tác vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ hoạt động hội và tham gia công tác an sinh xã hội cũng được thực hiện tích cực.

Tiếp tục quan tâm phát triển hội viên, kiện toàn tổ chức, cán bộ, kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, kịp thời, một số hội đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ. Một số hội tích cực chuẩn bị cho công tác đại hội nhiệm kỳ vào các năm 2025, 2026.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của một số hội vẫn còn chậm; tâm lý trông chờ vẫn còn lớn; tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động có mặt còn hạn chế, chưa thu hút đông đảo hội viên.

Một số hội hoạt động còn khó khăn, chưa thực sự linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa thành các đề án, dự án, kế hoạch công tác; chưa tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong cán bộ, hội viên. Hiệu quả hoạt động cơ quan lãnh đạo một số hội chưa cao; việc quy tụ, đoàn kết còn hạn chế; quản lý quỹ, cơ sở vật chất, pháp nhân trực thuộc chưa chặt chẽ.

Công tác đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc còn hạn chế. Một số ít cán bộ, hội viên có hành vi vi phạm pháp luật phải xử lý…

Tăng cường liên kết, hợp tác phát huy tiềm năng, thế mạnh

Phát biểu kết luận tại hội nghị giao ban, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, thời gian tới, các hội cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88